Buurtbemiddeling

Ik ben ook coördinator geweest bij 2 buurtbemiddelings trajecten in Etten -Leur en Rotterdam-Charlois. Ook hier is mijn vermogen om de oorzaak van conflicten helder te krijgen en duurzaam op te lossen waardevol gebleken. Momenteel werk ik nog als vrijwilliger in deze projecten. Hieronder vertel ik wat  Buurtbemiddeling precies inhoudt.

Buurtbemiddeling wordt gedaan door getrainde vrijwilligers die buurtgenoten helpen hun onderlinge conflicten samen op te lossen. Dit bevordert de leefbaarheid en de eigen verantwoordelijkheid in de wijk.
In het team van vrijwilligers zitten bewoners uit de wijk of gemeente, die getraind zijn om te bemiddelen. 
Voor wie?
Buurtbemiddeling is er voor alle bewoners in een gemeente die problemen of ruzie hebben met hun buren.
Wat?
Of het nu gaat om lawaai, overlast door kinderen of huisdieren, rommel, pesterijen, een gespannen situatie, problemen in het portiek of irritatie over heggen, bomen of schuttingen. Wanneer het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan Buurtbemiddeling ingeschakeld worden.
Spelregels
Buurtbemiddeling staat of valt met de bereidheid van bewoners om met elkaar te praten en samen naar oplossingen te zoeken. De bemiddelaars gaan dus niet op verzoek van een bewoner bij de buren langs om ‘even te vertellen' wat wel en niet mag. Problemen waarbij sprake is van geweld of zware psychische problemen worden niet door ons bemiddeld. De coördinator kan  wel met u bespreken bij welke instantie u eventueel aan kunt kloppen.

Bewoners kunnen gratis van buurtbemiddeling gebruik maken.

Buurtbemiddeling is onafhankelijk. Ze hoort niet bij een bepaalde organisatie: dus niet bij de politie, woningcorporatie of welzijnsinstelling. Het is wel belangrijk dat we bekend zijn in de wijk en dat de instellingen weten hoe ze bewoners kunnen doorverwijzen. Een  coördinator heeft wel regelmatig overleg met andere organisaties om goed met elkaar samen te werken wanneer dat nodig is. U wordt altijd verder geholpen.

Buurtbemiddeling is onpartijdig. Wanneer bewoners een bemiddeling hebben, dan zijn de bemiddelaars onpartijdig. Om die reden worden de gesprekken altijd op neutraal gebied gevoerd!
De bemiddeling is geen kwestie van wie er wint of het meest zijn recht haalt. Een bemiddeling is pas succesvol als de betrokken bewoners naar huis gaan met een oplossing waarover ze beiden tevreden zijn. 
De coördinator bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn, en zorgt ervoor dat twee bemiddelaars een afspraak met u maken. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor.
Daarna wordt een aparte afspraak gemaakt met uw buren. Ook die worden gevraagd om voor een gesprek te komen.
De volgende stap is dat u beiden met de bemiddelaars om de tafel gaat zitten. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen gezocht. Een oplossing, die voor  beiden acceptabel is.

Indien u zelf problemen heeft met buren of buurtbewoners, kijk dan op internet  en zoek met de woorden "buurtbemiddeling" en "- uw woonplaats -". Met meer dan 100 projecten landelijk is de kans groot dat er ook bij u in de buurt bemiddelaars actief zijn. Succes!

 

naar boven | printen | afspraak maken | vorige | volgende